แพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย

ผู้ประกอบการมั่นใจ
ประชาไทยปลอดภัยโควิด

1. ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้มั่นใจในการเปิดบริการ พร้อมรับใบรับรองติดแสดง (E-certification) และปักหมุดแผนที่ประชาสัมพันธ์
2. ประชาชนได้รับความปลอดภัย พร้อมสามารถตรวจสอบการประกอบการ/กิจกรรม ทางแผนที่และใบรับรองที่มี QR code เพื่อเลือกใช้บริการและร้องเรียน
3. สนับสนุนรัฐบาลในการนำเกณฑ์ประกาศไปถึงผู้ประกอบการและสนับสนุนหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ ให้มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ
4. เป็นแหล่งความรู้สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ในรูปแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก วิดีโอสาธิต การอบรมออนไลน์ การคัดกรองเพื่อดูแลสุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสมช่วงที่มีโรคโควิด

มาตรฐานความสะอาดปลอดภัย
ป้องกันโรค COVID-19

แบบประเมินสถานประกอบการ

พบหมอออนไลน์ Everyday Doctor

รายงานการลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินกิจการท่องเที่ยว

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

แบบประเมิน

New Normal

บริการข้อมูลสำหรับประชาชน

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน