คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หน้าหลัก

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการฟิตเนส (Fitness center) และยิม (Gym) ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

คำแนะนำ สำหรับสถานประกอบกิจการฟิตเนสและยิม
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง สำหรับสถานประกอบกิจการฟิตเนสและยิม

คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงานขนาดเล็ก (มีพนักงานตั้งแต่ 1- 50 คน)

คำแนะนำ GOOD FACTORY PRACTICE
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง โรงงานขนาดเล็ก (กรณีไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการหรือ โรงงาน

คำแนะนำ GOOD FACTORY PRACTICE
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง สถานประกอบกิจการหรือ โรงงาน

คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงานขนาดใหญ่ (มีพนักงานตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป)

คำแนะนำ GOOD FACTORY PRACTICE
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง โรงงานขนาดใหญ่ (กรณีไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการคาราเต้ เทควันโด ยูโด ปันจักสีลัต มวยปล้ำ ยูยิสสู

คำแนะนำ สำหรับสถานประกอบกิจการคาราเต้
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง สำหรับสถานประกอบกิจการคาราเต้

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานออกกำลังกาย ฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่อสู้ เช่น มวยไทย มวยสากล

คำแนะนำ สำหรับสถานออกกำลังกายประเภทต่อสู้
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง สำหรับสถานออกกำลังกายประเภทต่อสู้

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับกิจการและกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และการฝึกซ้อมกีฬาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือในอาคารปิด เช่น โบว์ลิ่ง สเก็ต สเก็ตน้ำแข็ง และ สนุ๊กเกอร์

คำแนะนำ สำหรับกิจการและกิจกรรมด้านการออกกำลังกายในอาคารปิด
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง สำหรับกิจการและกิจกรรมด้านการออกกำลังกายในอาคารปิด

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการโรงเรียนสอนลีลาศ และการเต้นรำ

คำแนะนำ สำหรับสถานประกอบกิจการโรงเรียนสอนลีลาศ และการเต้นรำ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง สำหรับสถานประกอบกิจการโรงเรียนสอนลีลาศ และการเต้นรำ

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)

คำแนะนำ สำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง สำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับรถเร่จำหน่ายอาหาร

คำแนะนำ สำหรับรถเร่จำหน่ายอาหาร
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง สำหรับรถเร่จำหน่ายอาหาร

คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงานขนาดเล็ก (มีพนักงานตั้งแต่ 1- 50 คน)

คำแนะนำ GOOD FACTORY PRACTICE
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง โรงงานขนาดเล็ก (กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงานขนาดกลาง (มีพนักงานตั้งแต่ 51- 199 คน)

คำแนะนำ GOOD FACTORY PRACTICE
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง โรงงานขนาดกลาง (กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)