คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หน้าหลัก

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าปลีก/ส่ง

คำแนะนำตลาด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง ตลาด

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าปลีก/ส่ง

คำแนะนำตลาด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง ตลาด

แนวทางปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ

แนวปฏิบัติป้องกันโควิด19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ ร้านอาหาร

คำแนะนำร้านอาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง ร้านอาหาร

แนวทางปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ

แนวปฏิบัติสำหรับห้างสรรพสินค้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง ห้างสรรพสินค้า

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโรงภาพยนตร์

คำแนะนำโรงภาพยนตร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง โรงภาพยนต์

คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

คำแนะนำสถานบันเทิง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับขนส่งสาธารณะ

คำแนะนำขนส่งสาธารณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง ขนส่งสาธารณะ

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยว

คำแนะนำแหล่งท่องเที่ยว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง แหล่งท่องเที่ยว

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหอพัก แฟลต อพาร์ทเม้นท์

คำแนะนำหอพักแฟลตอพาร์ทเมนท์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง หอพัก แฟลต อพาร์ทเมนท์

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ คอนโดมิเนียม อาคารชุด

คำแนะนำคอนโดมิเนียม อาคารชุด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง คอนโดมิเนียม อาคารชุด

แนวทางปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ

แนวปฏิบัติป้องกันโควิด19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง โรงแรม/สถานที่พักให้บริการชั่วคราวที่มิใช่โรงแรม