ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วิสัยทัศน์
องค์กรหลักของเขตสุขภาพที่ 7 ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพประชาชน

พันธกิจ
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย รวมถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย

2. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งรวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้องโดยการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

3. ผลิต พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

4. พัฒนา ผลักดันและสนับสนุนนโยบายและกฎหมายที่จำเป็น

5. พัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *