กลุ่มสถานประกอบการ/กิจกรรม 8 กลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการ
เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

 

กลุ่มที่ 1 : กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

หมวด ก

การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซ้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการผับ บาร์

หมวด ข

ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น

หมวด ค

ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด

หมวด ง

ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี(เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม)

กลุ่มที่ 2 : กิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ

หมวด ก

สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

หมวด ข

สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากลได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู

หมวด ค

สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่ กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา

หมวด อื่นๆ

สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์

หากสถานประกอบการของท่านไม่ได้อยู่ใน 8 กลุ่มดังกล่าว ท่านสามารถทำแบบประเมินรอคำสั่งเปิดได้ ที่นี่ Click!