รายชื่อวัดที่รับฌาปนกิจผู้ติดเชื้อโควิด-19

โปรดติดต่อวัด ก่อนเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลไปที่วัด

รายงานจำนวนวัดที่รับฌาปนกิจผู้ติดเชื้อโควิด-19

872

(แห่ง)

ขอเชิญผู้ประกอบการ สถานบริการ และประชาชน เข้าร่วมทำประเมินมาตรฐาน
Thai Stop COVID Plus มาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่

>>Thai Stop COVID Plus<<

ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ/เขต จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก GOOGLE MAP เขตสุขภาพ
1 ดงยาง บ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก 090 665 2640 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 2
2 ทดสอบ ยะลา เมืองยะลา ยะลา 081-599-6932 - แผนที่นำทาง เขต 12
3 ทดสอบ22 ยะลา เมืองยะลา ยะลา 081-599-6932 - แผนที่นำทาง เขต 12
4 ที่พักสงฆ์กัสสปะ หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ - - แผนที่นำทาง เขต 5
5 ที่พักสงฆ์บ้านปลายศอก คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 089 008 7421 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 11
6 ที่พักสงฆ์บ้านฝายแดง กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 085 681 5945 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 8
7 ที่พักสงฆ์เบญจขร คลองหาด สระแก้ว - - แผนที่นำทาง เขต 6
8 ที่พักสงฆ์มัชฌิมเจริญธรรม บางริ้น เมืองระนอง ระนอง - - แผนที่นำทาง เขต 11
9 ที่พักสงฆ์หนองอ้อ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 099 936 9566 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 6
10 ที่พักสงฆ์อรัญวาสีเทพนินิต คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร - - แผนที่นำทาง เขต 8
11 นาป่า นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 086-377-3977 - แผนที่นำทาง เขต 6
12 บางเขียด บางเขียด สิงหนคร สงขลา 088-825-1089 - แผนที่นำทาง เขต 12
13 บางเขียด บางเขียด สิงหนคร สงขลา 088-825-1089 - แผนที่นำทาง เขต 12
14 บางเขียด บางเขียด สิงหนคร สงขลา 088-825-1089 - แผนที่นำทาง เขต 12
15 ป่าช้าทรงธรรมาราม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ - - แผนที่นำทาง เขต 7
16 โพรงงู เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 061-202-7485 - แผนที่นำทาง เขต 12
17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดล สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 081-779-7308 - แผนที่นำทาง เขต 8
18 วัดกระทุ่ม ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 089 956 2926 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 13
19 วัดกร่างสามยอด ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 098 262 4021 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 5
20 วัดกลาง ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 093 216 3345 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 2

รวมทั้งหมด : 872

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 44 หน้า จำนวนข้อมูล 872 รายการ
ความร่วมมือภาครัฐ

ด้านข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

25/25 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 02-441-7999

ด้านพัฒนาระบบงาน : กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-590-4333

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
website hit counter