รายชื่อวัดที่รับฌาปนกิจผู้ติดเชื้อโควิด-19

โปรดติดต่อวัด ก่อนเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลไปที่วัด

รายงานจำนวนวัดที่รับฌาปนกิจผู้ติดเชื้อโควิด-19

775

(แห่ง)

ขอเชิญผู้ประกอบการ สถานบริการ และประชาชน เข้าร่วมทำประเมินมาตรฐาน
Thai Stop COVID Plus มาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่

>>Thai Stop COVID Plus<<

ลำดับ ชื่อวัด ตำบล อำเภอ/เขต จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก GOOGLE MAP เขตสุขภาพ
81 วัดคลองมือไทร ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี 092 345 2329 - แผนที่นำทาง เขต 6
82 วัดคลองส่งน้ำ ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 081 657 4933 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 9
83 วัดคลองสุทธาวาส สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 036 507 307-8 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 4
84 วัดคลองหนึ่ง ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 089 891 4565 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 4
85 วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์ สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 085 796 4890 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 11
86 วัดคุ้งวารี ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 099-4707015 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 2
87 วัดคุ้งใหญ่ ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 872-117719 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 2
88 วัดคุณพุ่ม บางลาย บึงนาราง พิจิตร 085 441 9555 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 3
89 วัดคุ้มเหนือ ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 081-8795338 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 9
90 วัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 098 670 1659 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 11
91 วัดคู้ธรรมสถิตย์ บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม - - แผนที่นำทาง เขต 5
92 วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 08 7413 2599 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 4
93 วัดคูหาบรรพต หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี - - แผนที่นำทาง เขต 5
94 วัดคูหาสวรรค์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 081-3798647 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 2
95 วัดแคนอก บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 080 555 9972 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 4
96 วัดโคกกลาง หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา 06 5005 6964 - แผนที่นำทาง เขต 4
97 วัดโคกจ้าหล้า ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 099-324-2574 - แผนที่นำทาง เขต 13
98 วัดโคกท่าเจริญ พานทอง พานทอง ชลบุรี 095 448 8525 เฟสบุ๊ค แผนที่นำทาง เขต 6
99 วัดโคกนกขุนทอง สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว - - แผนที่นำทาง เขต 6
100 วัดโคกมะตูม หนองไข่น้ำ หนองแค สระบุรี 036 340 756 - แผนที่นำทาง เขต 4

รวมทั้งหมด : 775

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 39 หน้า จำนวนข้อมูล 775 รายการ
ความร่วมมือภาครัฐ

ด้านข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

25/25 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 02-441-7999

ด้านพัฒนาระบบงาน : กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-590-4333

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
website hit counter