ระบบลงทะเบียนจัดตั้งศูนย์เเยกกักตัวในชุมชน

(Community Isolation)
กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

จำนวนศูนย์เเยกกักตัวในชุมชน

533

(แห่ง)
ลำดับ ชื่อศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ที่อยู่ ตำบล/เเขวง อำเภอ/เขต จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ GOOGLE MAP เขตสุขภาพ
1 CI ทุ่งหัวช้าง 190 หมู่3 ถนน- ซอย ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 099-503-6025 ping_one1@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
2 Community Isolation อำเภอลี้ 49 หมู่ ถนนพหลโยธิน ซอย ลี้ ลี้ ลำพูน 062-629-9402 hi.ing403@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
3 ไทเมืองเพ็ญ 555 หมู่11 ถนนวุฒิคุณ ซอย เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 098-848-6740 phairat-ud_ph@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
4 หอประชุมพุทธิคุณ 1 หมู่ ถนนวุฒิคุณ ซอย เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 064-180-7231 phairat-ud_ph@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
5 ศูนย์กักตัวอำเภอหนองแสง 129 หมู่9 ถนน- ซอย ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 042-396-311_ punchana.chai2517@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
6 Community Isolation อำเภอเวียงหนองล่อง 289 หมู่8 ถนน- ซอย- หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 053-528-664_ mullika1980@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
7 วัดอุทธริการาม ตำบลบ้านหยวก 49 หมู่1 ถนนทางหลวงชนบท อด.4023 ซอย บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 063-025-9879 maew.cd@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
8 ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน วัดป่าโนนทองอินทร์ - หมู่4 ถนน- ซอย โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 042-256-181_ Nilobon.chu@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
9 โคกหนองนาวัดหนองพลับ 1 หมู่5 ถนน- ซอย หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี 063-903-2094 somporn100822@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 4
10 วัดวิสุธาวาส - หมู่9 ถนน- ซอย สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 085-739-2938 P.SRIPTMSOR_@HOTMAIL.COM แผนที่นำทาง เขต 8
11 Community Isolation (CI) ส่วนกลาง อำเภอนายูง 171 หมู่10 ถนนนาต้อง-นาตูม ซอย- บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 042-132-534_ dellkungl2@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
12 Community Isolation (CI) ส่วนกลาง อำเภอนายูง 171 หมู่10 ถนนนาต้อง-นาตูม ซอย- บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 064-309-1984 dellkungl2@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
13 ศูนย์แยกโรคชุมชนอำเภอพิบูลย์รักษ์ ฝายห้วยยาง หมู่1 ถนนฝายห้วยยาง ซอย บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 042-258-111_ phibunrakhospital@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
14 อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี รร.บ้านโคกสีแก้ว(เดิม) หมู่ ถนนหนองวัวซอ-กุดหมากไฟ ซอย หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 666-219-6451 ang.kana.1966@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
15 CI อำเภอทุ่งฝน 134 หมู่11 ถนนทุ่งฝนสามัคคี ซอย ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 042-268-051_ support@thungfonhospital.go.th แผนที่นำทาง เขต 8
16 ศูนย์พักคอยในชุมชนตำบลจอมบึง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่3 ถนน- ซอย จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 032-720-5369 Niparatboo@mcru.ac.th แผนที่นำทาง เขต 5
17 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 203 หมู่20 ถนนทล.1147 ซอย มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 053-528-140_ episatlpnh@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
18 สถานที่กักตัวประจำตำบลวังสำโรง (LQ.) ณ โรงเรียนวังสำโรง "ราษฎร์บำรุงวิทย์" - หมู่ ถนน- ซอย วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร 087-843-7608 prajuk.p@moph.mail.go.th แผนที่นำทาง เขต 3
19 สถานที่กักตัวประจำตำบลวังสำโรง (LQ.) ณ อาคารห้องสมุด โรงเรียนวังสำโรง "ราษฎร์บำรุงวิทย์" - หมู่ ถนน- ซอย วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร 087-843-7608 prajuk.p@moph.mail.go.th แผนที่นำทาง เขต 3
20 สถานที่กักตัวประจำตำบลวังสำโรง (LQ.) ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังเก่า ม.5 ต.วังสำโรง - หมู่ ถนน- ซอย วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร 087-843-7608 prajuk.p@moph.mail.go.th แผนที่นำทาง เขต 3

รวมทั้งหมด : 533

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวนข้อมูล รายการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อสอบถาม
การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนและแบบประเมินฯ
นายนิพนธ์ อ้นแฉ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สายด่วนโทร 082-954-4546
การใช้ระบบงาน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน
โทรศัพท์ : 02-590-4333
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
website counters