ระบบลงทะเบียนจัดตั้งศูนย์เเยกกักตัวในชุมชน

(Community Isolation)
กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

จำนวนศูนย์เเยกกักตัวในชุมชน

469

(แห่ง)
ลำดับ ชื่อศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ที่อยู่ ตำบล/เเขวง อำเภอ/เขต จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ GOOGLE MAP เขตสุขภาพ
1 ตลาดกระทุ่มแบน 440 หมู่ ถนนกระทุ่มแบน ซอย ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 034-447-183_ ENV.OCC.SKN2018@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 5
2 ศูนย์พักคอยคนสาครตำบลท่าเสา 99/90 หมู่2 ถนนกระทุ่มแบน ซอย ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 061-919-6596 ENV.OCC.SKN2018@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 5
3 ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน วัดสุวรรณาราม - หมู่ ถนน- ซอย สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 083-134-6851 envi.hpc8@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
4 ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ซีพี รามคำแหง นพรัตนราชธานี 2086 หมู่ ถนนรามคำแหง ซอยซอยรามคำแหง24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 081-922-4434 Studentaffairs@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 13
5 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย - หมู่4 ถนน- ซอย พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 084-619-6082 nattayaborderat@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
6 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 700 หมู่2 ถนน- ซอย- เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 081-785-8053 hpc08envi@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
7 ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวอำเภอโพนพิสัย - หมู่ ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ซอย จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 042-471-711_ envi.hpc@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
8 ciทสก.เขาพริก 111 หมู่4 ถนน- ซอย คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 088-590-2492 Tono_noi@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 9
9 ศูนย์พักคอยอำเภอศรีวิไล - หมู่1 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ซอย ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 000-000-0000 envi.hpc8@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
10 ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนสถานีฟาร์มศึกษาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - หมู่ ถนน- ซอย วังสะพุง วังสะพุง เลย 081-369-5288 envi.hpc8@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
11 ศูนย์โควิด-19 ชุมชนเทศบาลเมืองวังสะพุง (สนามกีฬาอำเภอวังสะพุง) - หมู่- ถนน- ซอย- วังสะพุง วังสะพุง เลย 061-987-4144 envi.hpc8@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
12 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลท่าแร่ - หมู่ ถนน- ซอย ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 042-750-103_ envi.hpc8@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
13 ศูนย์พักคอยตำบลบ้านหวาย 01 ( บ้านวังทอง ) 81 หมู่14 ถนนบ้านวังทอง - บ้านหนองแต้ ซอย บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 091-861-4550 pcu05046@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 7
14 ศูนย์พักคอยตำบลท่าแร่ - หมู่ ถนน- ซอย ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 042-751-440_ envi.hpc8@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
15 ศูนย์พักคอยชุมชนตำบลท่านัด (Community lsolation) - หมู่5 ถนน- ซอย- ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี 032-206-839_ tanud_damnoen@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 5
16 ศูนย์พักคอยงัวบา CI งัวบา 68 หมู่1 ถนนไม่มีชื่อ ซอย งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 084-545-2628 uc_05042@hotmil.com แผนที่นำทาง เขต 7
17 ศูนย์พักคอยตำบลโพธิ์ชัย 99 หมู่4 ถนน- ซอย โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 043-029-512_ pochai99@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 7
18 ศูนย์พักคอยตำบลโคกสีทองหลาง 172 หมู่9 ถนน- ซอย โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม 086-213-4946 pcu05051@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 7
19 ศูนย์พักคอยอำเภอท่าอุเทน - หมู่- ถนน- ซอย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 081-974-3780 envi.hpc8@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
20 ศูนย์พักคอย ตำบลแพงพวย (Community lsolation) - หมู่2 ถนน- ซอย- แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 081-194-7271 CI.pangpouy.2564@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 5

รวมทั้งหมด : 469

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 24 หน้า จำนวนข้อมูล รายการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อสอบถาม
การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนและแบบประเมินฯ
นายนิพนธ์ อ้นแฉ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สายด่วนโทร 082-954-4546
การใช้ระบบงาน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน
โทรศัพท์ : 02-590-4333
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
website counters