ระบบลงทะเบียนจัดตั้งศูนย์เเยกกักตัวในชุมชน

(Community Isolation)
กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

จำนวนศูนย์เเยกกักตัวในชุมชน

569

(แห่ง)
ลำดับ ชื่อศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ที่อยู่ ตำบล/เเขวง อำเภอ/เขต จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ GOOGLE MAP เขตสุขภาพ
1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 156/202 หมู่6 ถนนบางกรวยไทรน้อย ซอยบางกรวยไทรน้อย13 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 092-914-4653 ththanawat@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 4
2 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 7, ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น, 40150 401 หมู่7 ถนน. ซอย นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น 043-041-413_ oortknn@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 7
3 บ่อวิน 288/153 หมู่3 ถนน331 ซอย บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 092-509-7517 prawjantima2539@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 6
4 ศูนย์พักคอย (CI) อาคาร อปพร. อบต.ร่อนทอง 979 หมู่3 ถนนเพชรเกษม ซอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 032-697-413_ t.hanwa@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 5
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน 0 หมู่1 ถนนบางสะพาน ซอย กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 032-691-320_ peerapan1916@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 5
6 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่3 ถนน- ซอย กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 032-818-160_ kamnoednopphakhun@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 5
7 CI ตำบลทรายทอง 137 หมู่7 ถนนวัดห้วยสัก ซอย ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 092-995-9619 khwanpcu@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 5
8 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดลำพูน 212 หมู่10 ถนนจามเทวี ซอย ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน 053-511-055_ lpm22805@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
9 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน 198 หมู่ ถนนป่าเห็ว-ริมปิง ซอย หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน 062-291-7744 nck06053@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
10 CI โรงเรียนบ้านล่ามช้าง 65 หมู่3 ถนน- ซอย ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน 089-854-0332 sasikarnchuklina@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
11 ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน - หมู่3 ถนน- ซอย ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 082-244-1577 seng.54@hotmail.co.th แผนที่นำทาง เขต 5
12 วัดบรรพตาเรืองราม 0 หมู่4 ถนน- ซอย- บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 097-139-2291 chalaemchai.ake@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 5
13 ตำบลปากแพรก วัดสาเก หมู่ ถนนเลียบทะเล ซอย ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 109-525-3957 tiwagorn.panit@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 5
14 CI อบต.ไชยราช 888 หมู่ ถนนเพชรเกษม ซอย ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 080-448-4566 nuttaya01012521@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 5
15 ศูนย์คัดแยกกักตัวในชุมชนเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง 109 หมู่2 ถนน- ซอย- บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน 053-521-565_ thachiangthong01@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
16 CI ค่ายลูกเสือหริภุญไชย ค่ายลูกเสือหริภุญไชย หมู่2 ถนน- ซอย ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 082-441-9596 kn_js4@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
17 CI โรงยิมสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านกลาง 100 หมู่2 ถนน- ซอย บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 081-724-8633 nuch_saisan@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
18 ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (CI) เทศบาลตำบลบ้านแป้น 123 หมู่2 ถนนประชารัฐพัฒโน ซอย หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน 053-573-641_ chalisa.princess@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
19 Community Isolation วัดบ้านดงหลวง 426 หมู่5 ถนนบ้านดงหลวง ซอย- วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน 082-624-3199 Sakda6741s@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
20 เมาน์เทนกรีน รีสอร์ท 589 หมู่3 ถนนเลย-หล่มสัก ซอย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 061-493-6532 differ888@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 8

รวมทั้งหมด : 569

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 29 หน้า จำนวนข้อมูล 569 รายการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อสอบถาม
การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนและแบบประเมินฯ
นายนิพนธ์ อ้นแฉ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 02-590-4259
การใช้ระบบงาน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน
โทรศัพท์ : 02-590-4333
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
website counters