ระบบลงทะเบียนจัดตั้งศูนย์เเยกกักตัวในชุมชน

(Community Isolation)
กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

จำนวนศูนย์เเยกกักตัวในชุมชน

569

(แห่ง)
ลำดับ ชื่อศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ที่อยู่ ตำบล/เเขวง อำเภอ/เขต จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ GOOGLE MAP เขตสุขภาพ
21 ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรุง 333 หมู่3 ถนน- ซอย- รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 045-826-171_ suntorn2005@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 10
22 Cl โรงเรียนบ้านสันมะนะ โรงเรียนบ้านสันมะนะ หมู่6 ถนน- ซอย ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน 053-500-880_ yakhacaek@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
23 CI หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง 239 หมู่3 ถนน- ซอย เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน 053-560-988_ Sasuk_wiangyong@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
24 วัดศิริมงคล 222 หมู่7 ถนนโศกขามป้อม-ท่าคล้อ ซอย สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 090-050-0248 Pha-chara27a@outlook.co.th แผนที่นำทาง เขต 10
25 ศุนย์แยกกักตัวในชุมชน หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 23 188 หมู่5 ถนนกันทรลักษ์-เขาพระวิหาร ซอย เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 093-324-6268 pongsook.srs@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 10
26 อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด - หมู่13 ถนน- ซอย- หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 089-286-2379 Piyadech_um@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 10
27 ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนจานใหญ่ 83 หมู่1 ถนนกันทรลักษ์ - อุบลราชธานี ซอย จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 098-173-1798 piyaporn.singklang@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 10
28 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ 213 หมู่10 ถนนลำพูน-เชียงใหม่ ซอย อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 094-614-1199 sbssumong@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
29 ศูนย์แยกกักกันตัวตำบลหนองแก้ว 999 หมู่8 ถนนโคกเลาะ - เค็งใหญ่ ซอย- หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 081-574-2295 huata201@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 10
30 CI รพ.ลำพูน (สาขาเวียงยอง) 106 หมู่ ถนนโยธาธิการ ซอย เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน 665-356-0777 Ch_promarat@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
31 Community Isolation อำเภอบ้านธิ 149 หมู่15 ถนนสันป่าฝ้ายสันกำแพง ซอย- บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 063-110-3303 watnatgm@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
32 ศูนย์พักคอยตำบลนาซำ 6 หมู่ ถนน- ซอย นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 056-917-665_ lk7773@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 2
33 Community Isolation อำเภอเวียงหนองล่อง2 289 หมู่8 ถนน- ซอย- หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 053-528-664_ mullika1980@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
34 โรงแรม DNK บ้านสวน 53/17-18 หมู่ ถนนพนังจิตตวงค์พันธ์รังสรรค์ ซอย ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 091-859-3048 Prapatpoo2@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
35 CI เทศบาลตำบลเหมืองง่า 888 หมู่2 ถนน- ซอย- เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน 053-001-503_ shinabutra@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
36 Community Isolation อ.บ้านโฮ่ง 138 หมู่7 ถนนลำพูน - ลี้ ซอย บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 053-980-271_ banhonghospital@gamil.com แผนที่นำทาง เขต 1
37 CI ทุ่งหัวช้าง 190 หมู่3 ถนน- ซอย ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 099-503-6025 ping_one1@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
38 Community Isolation อำเภอลี้ 49 หมู่ ถนนพหลโยธิน ซอย ลี้ ลี้ ลำพูน 062-629-9402 hi.ing403@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
39 ไทเมืองเพ็ญ 555 หมู่11 ถนนวุฒิคุณ ซอย เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 098-848-6740 phairat-ud_ph@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 8
40 หอประชุมพุทธิคุณ 1 หมู่ ถนนวุฒิคุณ ซอย เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 064-180-7231 phairat-ud_ph@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 8

รวมทั้งหมด : 569

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 29 หน้า จำนวนข้อมูล 569 รายการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อสอบถาม
การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนและแบบประเมินฯ
นายนิพนธ์ อ้นแฉ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 02-590-4259
การใช้ระบบงาน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน
โทรศัพท์ : 02-590-4333
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
website counters