ระบบลงทะเบียนจัดตั้งศูนย์เเยกกักตัวในชุมชน

(Community Isolation)
กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

จำนวนศูนย์เเยกกักตัวในชุมชน

569

(แห่ง)
ลำดับ ชื่อศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ที่อยู่ ตำบล/เเขวง อำเภอ/เขต จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ GOOGLE MAP เขตสุขภาพ
561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน 36 หมู่1 ถนนนาดูน-ยางสีสุราช ซอย ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 043-029-727_ sirilak25370@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 7
562 ศูนย์กักกัน/ศูนย์พักคอย ตำบลย่านยาว อำเเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย - หมู่9 ถนนเลี่ยงเมืองสวรรคโลก ซอย ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 055-911-_035 peerayotx@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 2
563 ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก 39 หมู่2 ถนนอนามัย ซอย บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 055-242-228_ bankhlonghealth@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 2
564 ศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจตำบลมาบไผ่ 120 หมู่2 ถนน- ซอย มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี 038-158-011_ Witaimstar@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 6
565 ศูนย์พักคอยบางปะกง - หมู่12 ถนนบางนา ตราด ซอย_ บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 081-429-1020 11/@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 6
566 ศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ - หมู่1 ถนนยัตรกิจโกศล ซอย สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 054-553-094_ anuvart@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 1
567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด (Step up) 444 หมู่7 ถนน- ซอย- พังราด แกลง ระยอง 038-026-426_ phangrad@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 6
568 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด (Step down) 444 หมู่7 ถนน- ซอย- พังราด แกลง ระยอง 038-026-426_ phangrad@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 6
569 สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกต การเริ่มป่วย เทศบาลตำบลสุนทรภู่ 300 หมู่1 ถนนแพ-แกลง-กร่ำ ซอย กร่ำ แกลง ระยอง 080-462-1414 panyada.somkanea@gmail.comm แผนที่นำทาง เขต 6

รวมทั้งหมด : 569

หน้าที่ 29 จากทั้งหมด 29 หน้า จำนวนข้อมูล 569 รายการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อสอบถาม
การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนและแบบประเมินฯ
นายนิพนธ์ อ้นแฉ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 02-590-4259
การใช้ระบบงาน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน
โทรศัพท์ : 02-590-4333
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
website counters