ระบบลงทะเบียนจัดตั้งศูนย์เเยกกักตัวในชุมชน

(Community Isolation)
กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

จำนวนศูนย์เเยกกักตัวในชุมชน

569

(แห่ง)
ลำดับ ชื่อศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ที่อยู่ ตำบล/เเขวง อำเภอ/เขต จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ GOOGLE MAP เขตสุขภาพ
81 อาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านนา - หมู่9 ถนน- ซอย บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 056-619-822_ bannaphichit@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
82 บ้านมีนารีสอร์ท 100/2 หมู่1 ถนนบางมูลนาก-ตะพานหิน ซอย บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 080-099-1399 tananun2506@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
83 กศน.ตำบลวังงิ้วใต้ - หมู่2 ถนน- ซอย- วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 056-905-469_ 6661102@dla.go.th แผนที่นำทาง เขต 3
84 วัดไผ่เหลือง 129 หมู่8 ถนน- ซอย วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 056-904-643_ penwipa4905@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
85 วันโฮม 39/4 หมู่5 ถนน- ซอย- ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร 085-733-4452 somnukputong445@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
86 อาคารโรงเรียนวังกร่างราชานุสรณ์ - หมู่12 ถนน- ซอย- เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 086-206-8562 -@mail แผนที่นำทาง เขต 3
87 อาคารศูนย์เทคโนโลยีตำบลห้วยเขนหมู่3 00 หมู่3 ถนนบางมูลนาก -วังงิ้ว ซอย- ห้วยเขน บางมูลนาก พิจิตร 096-663-5609 nisa0062@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
88 เทศบาลตำบลวังบงค์ 111 หมู่4 ถนนวังงิ้ว-บางมูลนาก ซอย- สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 056-619-969_ wangblong@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
89 เทสบาลตำบลวังบงค์ 111 หมู่4 ถนนวังงิ้ว-บางมูลนาก ซอย- สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 056-619-969_ wangblong@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
90 อาคาร รร.วังกรดนุกูลศึกษา - หมู่2 ถนนวังกรด ซอย วังกรด บางมูลนาก พิจิตร 086-936-1254 kamolsri_08@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
91 วัดเนินหัวโล้ - หมู่5 ถนน- ซอย วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 094-893-5591 wangsai201@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
92 ฟาร์มชุมชนตำบลหนองปลาไหล - หมู่16 ถนน- ซอย- หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 090-941-5153 ratchaneee557@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
93 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลหนองพระ - หมู่16 ถนน11 ซอย- หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 088-272-6518 npsw204@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
94 โรงเรียนวัดหนองจิกเภา - หมู่7 ถนน- ซอย- หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 061-192-4592 wachira334@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
95 ศูนย์เด็กเล็กวัดเขตมงคล - หมู่1 ถนน- ซอย- วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 098-750-1246 WangSaiPhunHO2563@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 3
96 ศูนย์พักคอยวัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) 194 หมู่7 ถนนศรีสุนทร ซอย- ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 082-417-3661 watmanik@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 11
97 ศูนย์พักคอยชุมชนบ้านหาดทราย 36 หมู่6 ถนน- ซอย ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา 080-707-6734 loveyou484@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 12
98 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 89 หมู่5 ถนนตรัง-สตูล ซอย ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 075-501-897_ kanyook_tassaya@hotmail.com แผนที่นำทาง เขต 12
99 ศูนย์พักคอยชุมชนอัลฮุสนา 24 หมู่ ถนนมิตรไมตรี ซอย หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 099-756-1258 alhusna.moo12@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 13
100 มัสยิดซอลีฮุ้ลอิสลาม ชุมชนบ้านบึงเตย 29/9 หมู่3 ถนนประชาสำราญ ซอย หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 084-671-2607 shareefahmalulee@gmail.com แผนที่นำทาง เขต 13

รวมทั้งหมด : 569

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 29 หน้า จำนวนข้อมูล 569 รายการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อสอบถาม
การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนและแบบประเมินฯ
นายนิพนธ์ อ้นแฉ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 02-590-4259
การใช้ระบบงาน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน
โทรศัพท์ : 02-590-4333
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
website counters