แจ้งยกเลิกขั้นตอนการปักหมุดพิกัดร้านในระบบ

ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะได้รับการบันทึกและระบบจะทำการประมวลผลแบบประเมินและจัดส่งใบ e Certificate ให้ท่านผ่านช่องทาง email ที่ท่านแจ้งเข้ามาในระบบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อกิจการ หรือ ชื่อบุคคล ไม่สามารถทำได้หลังท่านส่งแบบประเมิน ให้ทำการส่งแบบประเมินเข้ามาใหม่ และรอในระบบคิว

โดยขั้นตอนดังกล่าวอาจใช้เวลาในการดำเนินการ 3-5 วันทำการ ไม่ต้องทำรายการซ้ำ