กลุ่มที่ 1 : ผ่อนปรนให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุข เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 63

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

หมวด ก

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย

หมวด ข

ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ด ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

หมวด ค

ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด

หมวด ง

ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี

กิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ

หมวด ก

สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

หมวด ข

สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากลได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู

หมวด ค

สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่ กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา

หมวด อื่นๆ

สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์

กลุ่มที่ 2 ทำแบบประเมิน รอประกาศคำสั่งเพิ่มเติมจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ

โรงแรมที่พัก

ศาสนสถาน

ห้างสรรพสินค้า

รถสาธารณะ

สถานศึกษา

ฟิตเนส

สำนักงาน

ส่งอาหาร