กิจการที่ผ่อนปรนให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุข รอบที่ 2 เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 63

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

หมวด ก

สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร

หมวด ข

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

หมวด ค

ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

หมวด ง

สถานสงเคราะห์สวัสดิการ
ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิง

หมวด จ

กองถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนต์ และวิดีทัศน์

หมวด ฉ

การจัดประชุมภายในห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม

กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ

หมวด ก

คลีนิคเวชกรรม สถานบริการเสริมความงาม ร้านทำเล็บ

หมวด ข

สถานออกกำลังกายฟิตเนส เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือฟรีเวท

หมวด ค

สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่มเฉพาะกีฬาประเภทที่ไม่มีการปะทะกัน

หมวด ง

สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม

หมวด จ

สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน ห้องสมุด หอศิลป์

กิจการที่ผ่อนปรนให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุข รอบที่ 1 เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 63

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

หมวด ก

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย

หมวด ข

ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ด ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

หมวด ค

ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด

หมวด ง

ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี

กิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ

หมวด ก

สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

หมวด ข

สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากลได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู

หมวด ค

สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่ กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา

หมวด อื่นๆ

สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์

แบบประเมินสถานศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

สำหรับโรงเรียน

สำหรับนักเรียน

กิจการกลุ่มเตรียมความพร้อม ทำแบบประเมินรอประกาศเพิ่มเติมจากศูนย์บริหารสถานการณ์

รถสาธารณะ

โรงแรมที่พัก

ส่งอาหาร

สำนักงาน

ศูนย์เด็กเล็ก

ศาสนสถาน