แบบประเมินสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ

กิจการที่ผ่อนปรนระยะที่ 4 เริ่มวันที่ 15 มิถุนายน 63

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม

สปา นวดหน้า นวดแผนไทย

สวนสนุก สวนน้ำ สนามเด็กเล่น

ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ

สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ

การออกกำลังกาย
การเล่นกีฬา การฝึกซ้อมกีฬา

กิจการที่ผ่อนปรนระยะที่ 3 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 63

การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

โรงเรียน /สถานศึกษา

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

หมวด ก

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

หมวด ข

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

หมวด ค

สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

หมวด ง

ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม

หมวด จ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

หมวด ก

คลีนิคเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงามสักหรือเจาะผิวหนัง

หมวด ข

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย

หมวด ค

สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

หมวด ง

สนามซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย

หมวด จ

สนามกีฬา

หมวด ฉ

สถานที่เล่นโบว์ลิง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลต

หมวด ช

สถานบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

หมวด ซ

สระน้ำ เพ่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง

หมวด ฌ

โรงภาพยนต์ โรงละคร โรงมหรสพ

หมวด ญ

สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

กิจการที่ผ่อนปรนระยะที่ 2 เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 63

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

หมวด ก

สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร

หมวด ข

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

หมวด ค

ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

หมวด ง

สถานสงเคราะห์สวัสดิการ
ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิง

หมวด จ

กองถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนต์ และวิดีทัศน์

หมวด ฉ

การจัดประชุมภายในห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม

กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ

หมวด ก

คลีนิคเวชกรรม สถานบริการเสริมความงาม ร้านทำเล็บ

หมวด ข

สถานออกกำลังกายฟิตเนส เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือฟรีเวท

หมวด ค

สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่มเฉพาะกีฬาประเภทที่ไม่มีการปะทะกัน

หมวด ง

สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม

หมวด จ

สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน ห้องสมุด หอศิลป์

กิจการที่ผ่อนปรนระยะที่ 1 เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 63

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

หมวด ก

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย

หมวด ข

ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ด ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

หมวด ค

ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด

หมวด ง

ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี

กิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ

หมวด ก

สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

หมวด ข

สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากลได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู

หมวด ค

สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่ กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา

หมวด ง

สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์

แบบประเมินสถานศึกษา

สำหรับสถานศึกษา

(ก่อนเปิดภาคเรียน)

สำหรับสถานศึกษา

(หลังเปิดภาคเรียน)

สำหรับนักเรียน

(ก่อนเปิดภาคเรียน)

กิจการกลุ่มเตรียมความพร้อม ทำแบบประเมินรอประกาศเพิ่มเติมจากศูนย์บริหารสถานการณ์

รถสาธารณะ

โรงแรมที่พัก

สำนักงาน

ศาสนสถาน

ส่งอาหาร