คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบประเมินโรงแรม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ

แนวปฏิบัติป้องกันโควิด19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำแบบประเมินตนเอง โรงแรม/สถานที่พักให้บริการชั่วคราวที่มิใช่โรงแรม