คู่มือประชาชน : เมื่อต้องเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง

มาอยู่บ้านอย่างไร ไม่แพร่เชื้อCOVID19

 

          เมื่อท่านเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคCOVID-19 เช่น กรุงเทพฯและปริมณฑล ขอให้ท่านปฏิบัติตัวเมื่อกลับถึงบ้าน ในระยะเวลา 14 วัน อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจอยู่ในร่างกายของท่าน สู่คนในครอบครัว ดังนี้

ข้อ คำแนะนำ
1. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทาง และเมื่อถึงบ้านให้ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันที  
2. เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ไม่ใช้ผ้าเช็ดตัว สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับคนอื่น
3 ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บ้าน และไม่กอดรัดสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว ให้มีระยะห่างในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในบ้าน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร?โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ เด็ก และผู้มีโรคประจำตัว เนื่องจากละอองเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำลายหรือน้ำมูกสามารถกระเด็นได้ไกล1-2เมตร
4 ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะหลังการไอ จาม เข้าห้องส้วม ก่อนรับประทานอาหาร เงินหรือธนบัตร และสัมผัสสิ่งของร่วมกัน
5 พกกระดาษทิชชู่ประจำตัวเพื่อใช้ปิดปากปิดจมูก กรณีไอจามฉุกเฉิน ถ้าไม่มีกระดาษทิชชู่ให้ใช้ข้อศอกปิดปากปิดจมูก จากนั้นล้างให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดและสบู่ เนื่องจากถ้าเป็นพาหะนำเชื้อโรค จะสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้จากการไอ จามหรือจากมือที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูกปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วไปจับหรือสัมผัสวัตถุสิ่งของอื่นที่ใช้ร่วมกัน
6 ไม่รับประทานอาหารร่วมสำรับกับคนในครอบครัว ควรรับประทานอาหารแบบจานเดียว(จานใครจานมัน) ถ้าจำเป็นต้องรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว(ช้อนกลางเฉพาะของตัวเอง)ทุกครั้ง และไม่ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน
7 งดร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชน เช่น ไปสังสรรค์ ไปร่วมงานแต่งงาน งานบวช ไปเดินตลาด ไปช็อปปิ้ง ไปเที่ยวสถานบันเทิง หรือไปในที่ชุมชน ให้เก็บตัวเองอยู่ในห้องส่วนตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน
8 งดมีกิจกรรมสังสรรค์ในบ้าน ตั้งวงดื่มสุรา หรือชวนเพื่อมาดื่มกินร้องเพลงที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
9 ใช้ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์70% ไฮเตอร์ 1 ส่วนต่อน้ำ99 ส่วน เช็ดบริเวณที่สมาชิกในครอบครัวสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ได้แก่ ลูกบิดประตู ที่เปิดตู้เย็น รีโมททีวี โต๊ะ เก้าอี้?ก๊อกน้ำ เป็นต้น
10 สังเกตอาการตนเอง ถ้ามีอาการไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกกักตัวเองจากการใช้ชีวิตประจำวันโดยเด็ดขาดจากคนในครอบครัว และให้รีบไปพบแพทย์