ค้นหาสถานศึกษาที่ประเมินมาตรการฯ เปิดภาคเรียนเทอม 1/2565 ผ่าน Thai Stop Covid Plus กรุณาใส่เงื่อนไขการค้นหาทั้ง ชื่อสถานศึกษา เบอร์โทร และ อีเมล์


ชื่อสถานศึกษา​ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :


ผ่านทั้งหมด 20 ข้อ (โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้)
ผ่านข้อ 1-12 ทุกข้อ แต่ไม่ผ่าน ข้อ 13-20 ข้อใดข้อหนึ่ง (โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประเมินตนเองซ้ำ)
ไม่ผ่านข้อ 1-12 ข้อใดข้อหนึ่ง (โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประเมินตนเองซ้ำ)
# ระดับสี วันที่ประเมิน ชื่อสถานศึกษา อีเมล์ เบอร์โทร คะแนน