ยินดีต้อนรับสู่ Thai Stop Covid Plus

โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน


เงื่อนไข

        แอพพลิเคชัน thai stop COVID+ จัดทำโดยกรมอนามัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 ของกรมอนามัย และจัดเก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สำหรับสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ และประชาชน และเป็นศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการ และสุขอนามัยประชาชน ในการยกระดับการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19
        ทั้งนี้ หากมีความคิดเห็นไม่สอดคล้อง ท่านสามารถแจ้งกรมอนามัยมาที่ email : stopcovid@anamai.mail.go.th จะเป็นพระคุณยิ่ง และในโอกาสต่อไปกรมอนามัยจะพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์เป็นระยะๆ
        ในส่วนประเด็นข้อมูล สำหรับประชาชนทั่วไป และสถานประกอบการจะมีการเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อสนับสนุนกรมอนามัยให้มีข้อมูลมาทำการศึกษา ซึ่งจะมีของสมนาคุณ โดยระบบงานจะมีให้ท่านเลือกสนับสนุนข้อมูลหรือไม่ ท่านสามารถแสดงความจำนงการสนับสนุน เพื่อขอรับแต้มสุขภาพ