Thai Stop Covid PLUS

ตลาด/ร้านอาหาร/ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

สวนสนุก สวนน้ำ/โรงภาพยนต์ โรงละคร โรงมหรสพ
โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ผับ บาร์ คาราโอเกะ/อาบน้ำ อาบ อบ นวด
ขนส่งสาธารณะ
ขนส่งสาธารณะ - ท่าอากาศยาน (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ขนส่งสาธารณะ - ท่าอากาศยาน (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ขนส่งสาธารณะ – สถานีขนส่ง (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ขนส่งสาธารณะ – สถานีขนส่ง (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ขนส่งสาธารณะ – สถานีรถไฟ (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ขนส่งสาธารณะ – สถานีรถไฟ (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

แหล่งท่องเที่ยว
ธุรกิจนำเที่ยว (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ธุรกิจนำเที่ยว (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

บริการท่องเที่ยว (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

บริการท่องเที่ยว (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ผู้นำเที่ยว (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ผู้นำเที่ยว (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

มัคคุเทศก์ (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

มัคคุเทศก์ (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดโล่ง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดโล่ง

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและแหล่งท่องเที่ยวที่มีอาคารปิด

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและแหล่งท่องเที่ยวที่มีอาคารปิด

โรงแรม ที่พัก และโฮมเตย์
โรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

โรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง/ฝากสัตว์
ดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

สถานดูแลผู้สูงอายุ
สุขภาพและความงาม
นวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม (เริ่ม 1 ก.ค 64 - ปัจจุบัน)

นวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม (เริ่ม 1 ก.ค 64 - ปัจจุบัน)

ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ศาสนสถาน
สถานที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักแรงงาน
สถานที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักแรงงาน (เริ่ม 5 ส.ค. 64 - ปัจจุบัน)

สถานที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักแรงงาน (เริ่ม 5 ส.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคอมพิวเตอร์
ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคอมพิวเตอร์ (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคอมพิวเตอร์ (เริ่ม 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ศูนย์บริการ หรือจำหน่ายรถยนต์ โชว์รูมรถยนต์ หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์
ศูนย์บริการ หรือจำหน่ายรถยนต์ โชว์รูมรถยนต์  หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์ (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

ศูนย์บริการ หรือจำหน่ายรถยนต์ โชว์รูมรถยนต์ หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์ (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

สถานที่ออกกำลังกาย สวนกีฬา ลานกีฬา
สถานที่ออกกำลังกายประเภทสนามกีฬาในร่ม โรงยิม

สถานที่ออกกำลังกายประเภทสนามกีฬาในร่ม โรงยิม

สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกายและสนามกีฬากลางแจ้ง

สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกายและสนามกีฬากลางแจ้ง

บริการอาหารแบบเดลิเวอรี่/ รถเร่จำหน่ายอาหาร
สถานศึกษา/ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ หรือโรงงาน
การดำเนินการกรณีโรงงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

การดำเนินการกรณีโรงงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

รายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

รายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

อื่นๆ
แบบประเมินส้วม (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

แบบประเมินส้วม (เริ่มต้น 1 ก.ค. 64 - ปัจจุบัน)

สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง

สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ร้านสัก เจาะผิวหนัง
พิพิธภัณฑ์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน  แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน

ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ หรือศูนย์ในลักษณะเดียวกัน
ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์

ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์

ห้องสมุดหรือบ้านหนังสือ
ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ

ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และมหกรรมกีฬา
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และมหกรรมกีฬา

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และมหกรรมกีฬา

กิจกรรมรวมตัวด้านการออกกำลังกาย
กิจกรรมรวมตัวด้านการออกกำลังกาย เช่น งานแข่งขันวิ่ง การประกวดแข่งขันเต้น

กิจกรรมรวมตัวด้านการออกกำลังกาย เช่น งานแข่งขันวิ่ง การประกวดแข่งขันเต้น

การจัดประชุม การจัดแสดงสินค้า นิทรรศการเเละกิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนท์ งานเทศกาล มหกรรม)
การจัดกิจกรรม (ประชุม สัมมนา) (เริ่ม 9 พ.ย. 64 - ปัจจุบัน)

การจัดกิจกรรม (ประชุม สัมมนา) (เริ่ม 9 พ.ย. 64 - ปัจจุบัน)

การจัดกิจกรรมพิเศษ (ดนตรี ละครเวที งานเทศกาล) (เริ่ม 9 พ.ย. 64 - ปัจจุบัน)

การจัดกิจกรรมพิเศษ (ดนตรี ละครเวที งานเทศกาล) (เริ่ม 9 พ.ย. 64 - ปัจจุบัน)

การจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ  (เริ่ม 9 พ.ย. 64 - ปัจจุบัน)

การจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ (เริ่ม 9 พ.ย. 64 - ปัจจุบัน)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ กรมอนามัย-กระทรวงสาธารณสุข , จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์