Covid Free Setting

การยกระดับมาตรการกรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่เปิดประเทศ (สีฟ้า)

ตลาด/ร้านอาหาร/ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์
สวนสนุก สวนน้ำ/โรงภาพยนต์ โรงละคร โรงมหรสพ
ผับ บาร์ คาราโอเกะ/อาบน้ำ อาบ อบ นวด
ขนส่งสาธารณะ
สถานประกอบกิจการ ประเภท ขนส่งสาธารณะ – ท่าเรือ

สถานประกอบกิจการ ประเภท ขนส่งสาธารณะ – ท่าเรือ

สถานประกอบกิจการ ประเภท ขนส่งสาธารณะ – ท่าอากาศยาน

สถานประกอบกิจการ ประเภท ขนส่งสาธารณะ – ท่าอากาศยาน

สถานประกอบกิจการ ประเภท ขนส่งสาธารณะ – สถานีขนส่ง

สถานประกอบกิจการ ประเภท ขนส่งสาธารณะ – สถานีขนส่ง

สถานประกอบกิจการ ประเภท ขนส่งสาธารณะ – สถานีรถไฟ

สถานประกอบกิจการ ประเภท ขนส่งสาธารณะ – สถานีรถไฟ

แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดโล่ง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดโล่ง

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและแหล่งท่องเที่ยวที่มีอาคารปิด

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและแหล่งท่องเที่ยวที่มีอาคารปิด

โรงแรม ที่พัก และโฮมเตย์
สุขภาพและความงาม
นวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม

นวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม

ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ร้านทำเล็บ

ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ร้านทำเล็บ

ศาสนสถาน
สถานที่ออกกำลังกาย สวนกีฬา ลานกีฬา
สถานที่ออกกำลังกายในร่ม เช่น สนามกีฬาในร่ม โรงยิม

สถานที่ออกกำลังกายในร่ม เช่น สนามกีฬาในร่ม โรงยิม

สถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส เซ็นเตอร์

สถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส เซ็นเตอร์

สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกายและสนามกีฬากลางแจ้ง

สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกายและสนามกีฬากลางแจ้ง

สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง

สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ร้านสัก เจาะผิวหนัง
พิพิธภัณฑ์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน

ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ หรือศูนย์ในลักษณะเดียวกัน
ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์

ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์

ห้องสมุดหรือบ้านหนังสือ
กิจกรรมรวมตัวด้านการออกกำลังกาย
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และ มหกรรมกีฬา

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และ มหกรรมกีฬา

กิจกรรมรวมตัวด้านการออกกำลังกาย เช่น งานแข่งขันวิ่ง การประกวดแข่งขันเต้น

กิจกรรมรวมตัวด้านการออกกำลังกาย เช่น งานแข่งขันวิ่ง การประกวดแข่งขันเต้น

การจัดประชุม การจัดแสดงสินค้า นิทรรศการเเละกิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนท์ งานเทศกาล มหกรรม)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ กรมอนามัย-กระทรวงสาธารณสุข , จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์